Riktlinjer för öppen tillgång

Om projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond ska forskningsresultaten publiceras öppet tillgängliga.

Dessutom ska forskaren ta fram en plan för hur forskningsdata som genereras inom projektet ska hanteras. 

Läs mer: