Riktlinjer för öppen tillgång

2022-12-12

Om projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond ska forskningsresultaten publiceras öppet tillgängliga.

Dessutom ska forskaren ta fram en plan för hur forskningsdata som genereras inom projektet ska hanteras. 

Läs mer: