Slutredovisning

2023-09-27

RJ begär in en ekonomisk och en vetenskaplig slutredovisning.

Vetenskapliga slutredovisningar från flertalet stödformer publiceras i sin helhet på RJ:s webbplats. Avsikten är att redovisa resultaten av forskningsstödet för forskare likväl som allmänheten.

Instruktioner för de olika stödformerna: