Slutredovisning

2017-05-02

RJ begär alltid in en ekonomisk och en vetenskaplig slutredovisning för de projekt som finansieras.

De vetenskapliga slutredovisningarna från projekt, program, infrastruktur för forskning och forskningsinitiering läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats. För övriga stödformer ser det lite olika ut, men regeln är att den vetenskapliga slutredovisningen blir tillgänglig. Avsikten är att redovisa resultaten av forskningsstödet för så väl styrelse som allmänhet.