Tillgångsallokering

2024-04-26

Fördelningen mellan olika tillgångsslag varierar över tiden beroende på marknadsläget och förvaltningsteamets bedömning av framtida utveckling.

Dels handlar det om att fördela tillgångarna mellan olika tillgångsslag, dels om allokering mellan olika marknader. Portföljen bestod vid utgången av 1988 till 100 procent av räntebärande papper. Den har sedan över tid allokerats mer mot aktier, men även fastigheter och alternativa placeringar. RJ har under den senaste tioårsperioden i genomsnitt haft 55 procent placerade i aktier.

Tillgångsallokeringens utveckling sedan 1989

Tillgångsallokeringens utveckling 1989-2023

 

Allokering 2023-12-31

Allokering 2023-12-31

 

Allokering inom aktier            
Aktier       Allokering per region    

Aktier 2023

     

Fördelning per region

 

 

 

Allokering inom aktier (forts.)
      Allokering ränteportfölj    
Allokering per bransch       Ränteportfölj

   

Fördelning per bransch 2023

      Diagram ränteportfölj 2023    

 

RJ:s innehav 2021-2023
(31 december)