Tillgångsallokering

2021-04-22

Fördelningen mellan olika tillgångsslag varierar över tiden beroende på marknadsläget och förvaltningsteamets bedömning av framtida utveckling.

Dels handlar det om att fördela tillgångarna mellan olika tillgångsslag, dels om allokering mellan olika marknader. Portföljen bestod vid utgången av 1988 till 100 procent av räntebärande papper. Den har sedan över tid allokerats mer mot aktier, men även fastigheter och alternativa placeringar. RJ har under den senaste tioårsperioden i genomsnitt haft 55 procent placerade i aktier.

Tillgångsallokeringens utveckling 1989-2020

Tillgångsallokering graf 1989-2020 

Allokering 2020-12-31

Diagram tillgångsfördelning 2020

 

Allokering inom aktier            
 
           
Aktier
(55% av total portfölj)
      Exponering per region    

Graf allokering aktier 2020

     

Graf allokering aktier per region 2020

 

 

 

Allokering inom aktier (forts.)
       Allokering ränteportfölj    
 
           
Exponering per bransch       Ränteportfölj
(24% av total portfölj)
   

Graf allokering aktier per branch 2020

     

Graf ränteportfölj 2020