RJ Projekt

Slutredovisningen ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet.

Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skrivas under av projektledaren och bidragsförvaltaren. Observera att du måste ha slutredovisat tidigare projektbidrag för att kunna söka nya RJ Projekt.

Den ekonomiska slutredovisningen görs i ett särskilt fält i webbformuläret, där det även finns möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen. Projekt beviljade från och med 2020 får disponera bidrag för öppen tillgång, produktionsstöd och samverkansbidrag i upp till 3 år efter att projektet har slutredovisats.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa resultaten från projektet och avslutas med en förteckning över samtliga publikationer samt länkar till publikationer som är publicerade enligt kraven på öppen tillgång (Open Access) och annat digitalt material. Redovisningen ska göras både på svenska och engelska. Den vetenskapliga slutredovisningen (exklusive publikationslistning) publiceras i sin helhet på RJ:s webbplats.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara en sammanhängande text om minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista).

Följande punkter ska redovisas:

  • Projektets syfte samt utveckling.
  • Kort om genomförandet.
  • Projektets tre viktigaste resultat, samt ett resonemang om projektets slutsatser.
  • Eventuellt nya forskningsfrågor.
  • Hur projektgruppen har spridit forskningen och resultaten samt om och hur samverkan skett.
  • Publikationslista, samt länk till egna webbsidor. Använd gärna rubriker för att göra den mer lättöverskådlig (exempelvis monografier, artiklar, läroböcker, webbsidor inklusive Wikipedia, debatt, populariseringar). Markera vad som är publicerat med öppen tillgång. För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur kravet på öppen tillgång har säkerställts.

Andra utlysningar av projektkaraktär slutredovisas enligt samma principer.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.