Vetenskaplig produktion och öppen tillgång

2023-06-15

Om du har beviljats medel till vetenskaplig produktion eller öppen tillgång betalar RJ ut dessa medel efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

Medel som beviljas ska rekvireras av dig som projektledare för att sedan betalas ut till en bidragsförvaltare. Du hittar rekvisitionsblanketten under Relaterade länkar på denna sida.

Bifoga kontoutdrag (i pdf-format) ur redovisningssystemet som styrker uppgifterna.

Skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.