RJ Program, RJ Projekt och RJ Infrastruktur för forskning

2021-05-05

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

 

Anslag beviljade från och med 26 november 2020

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren en gång per år.

Du som har fått anslag kan ladda ner rekvisitionsblanketten tidigast 1 januari 2023. Första utbetalningen görs efter att RJ har tagit emot kontraktet, tidigast 1 februari 2023.

Fylla i rekvisition:

 1. Logga in på samma sätt som vid ansökan.
 2. Fyll i rekvisitionsblanketten enligt anvisningen. Begär ett belopp som motsvarar tolv månaders havda kostnader.
 3. Bifoga kontoutdrag (i pdf-format) ur redovisningssystemet som styrker uppgifterna.
 4. Projektledaren måste skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.

Följande rekvisitioner ska följa den av RJ godkända budgeten. De får avse högst tolv månaders havda kostnader. Summan och delbeloppen framgår av kontraktet.

Anslag beviljade 20 oktober 2016 - 25 november 2020

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

Du som har fått anslag kan ladda ner rekvisitionsblanketten tidigast 1 juli året efter att ditt anslag beviljades. Första utbetalningen görs efter att RJ har tagit emot kontraktet, tidigast 20 augusti.

Fylla i rekvisition:

 1. Logga in på samma sätt som vid ansökan.
 2. Fyll i rekvisitionsblanketten enligt anvisningen. Begär ett belopp som motsvarar cirka 6 månaders havda kostnader.
 3. Bifoga kontoutdrag (i pdf-format) ur redovisningssystemet som styrker uppgifterna.
 4. Projektledaren måste skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.

Följande rekvisitioner ska följa den av RJ godkända budgeten. De får avse högst 6 månaders havda kostnader. Summan och delbeloppen framgår av kontraktet.

Anslag beviljade till och med 19 oktober 2016

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

Du som har fått anslag kan ladda ner rekvisitionsblanketten tidigast 29 januari 2016. Första utbetalningen görs efter att RJ har tagit emot kontraktet, tidigast 2 februari 2016.

Fylla i rekvisition:

 1. Logga in på samma sätt som vid ansökan.
 2. Fyll i rekvisitionsblanketten. Begär ett belopp som motsvarar cirka 6 månaders planerad förbrukning.
 3. Projektledaren måste skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.

Följande rekvisitioner ska följa den av RJ godkända budgeten. De får avse högst 6 månaders beräknad förbrukning. Summan och delbeloppen framgår av kontraktet.