Uppföljning

2020-01-28

RJ:s kontroll och granskning av de projekt vi finansierar sker genom uppföljning.

RJ följer årligen upp och utvärderar de bidrag som beviljats för att kvalitetssäkra arbetet och säkerställa att resultaten av forskningsstödet motsvarar syftet och stiftelsens ändamål.

Det finns fastställda rutiner för uppföljning av bidrag inom de ordinarie stödformerna. Dessutom lämnar projektledarna in en ekonomisk och en vetenskaplig slutredovisning, där den vetenskapliga redovisningen presenteras på rj.se.

Instruktioner: