Uppföljning

2017-02-27

RJ har rutiner för uppföljning av anslag inom de ordinarie stödformerna infrastruktur för forskning, program och projekt.

Dessutom lämnar projektledarna en ekonomisk och en vetenskaplig slutredovisning. Den vetenskapliga redovisningen publiceras här på RJ:s webbplats.

Vi följer upp för att:

  • fastställa att resultaten av forskningsstödet svarar mot stiftelsens ändamål
  • ge återkoppling till projektledaren
  • ge klartecken för fortsättning av projektet
  • kontrollera att anslagen använts på avsett vis
  • ge information, internt och externt, om RJ:s forskningsstödjande verksamhet
  • bidra till kvalitetssäkring av RJ:s arbete.

 

Uppföljning av Projekt

Uppföljning av Program

Uppföljning av Infrastruktur för forskning

Uppföljning av Flexit

Uppföljning av riktade insatser