RJ Infrastruktur för forskning

Slutredovisningen ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet.

Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skrivas under av projektledaren och bidragsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen görs i ett särskilt fält i webbformuläret, där det även finns möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa resultaten från projektet och avslutas med en förteckning över eventuella publikationer samt länkar till publikationer som är publicerade enligt kraven på öppen tillgång (Open Access) och annat digitalt material. Redovisningen ska göras både på svenska och engelska. Den vetenskapliga slutredovisningen (exklusive publikationslista) publiceras i sin helhet på RJ:s webbplats.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara en sammanhängande text om minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista).

Följande punkter ska redovisas:

  • Infrastrukturens syfte samt utveckling.
  • Projektets resultat hittills, och ett resonemang om dessa.
  • Kort om hur infrastrukturen använts samt vilken forskning som påbörjats med hjälp av infrastrukturen.
  • Oförutsedda tekniska och metodiska problem, samt avvikelser från den ursprungliga planen.
  • Arbetets integrering i myndigheten/organisationen, samt hur infrastrukturen ska underhållas långsiktigt.
  • Infrastrukturen tillgänglighet och förhållande till krav på öppen tillgänglighet och Open Science.
  • Eventuella internationella samarbeten.
  • Eventuella publikationer som tillkommit till följd av den forskning som bedrivits i anslutning till infrastrukturen.
  • Länkar till egna webbsidor.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.