Årsredovisning

2022-04-04

Som fristående stiftelse utvecklar Riksbankens Jubileumsfond sin verksamhet och förvaltar kapitalet på ett sådant sätt att RJ:s uppgift som forskningsfinansiär kan förverkligas.

Årsredovisningar