Årsredovisning

2022-04-04
Årsredovisning

Som fristående stiftelse utvecklar Riksbankens Jubileumsfond sin verksamhet och förvaltar kapitalet på ett sådant sätt så att RJ:s uppgift som forskningsfinansiär kan förverkligas.