Publikationer

2023-09-05

Riksbankens Jubileumsfond ger ut publikationer kopplade till delar av den forskning som finansieras.

Kategorier:

Om RJ
Aktuell och historiska presentationer av stiftelsen.

Politik och samhälle
Böcker finansierade av RJ som tar upp olika aspekter av samhälle och politik, exempelvis om tvåkammarriksdagen och civilsamhället.

Programskrift
Forskningsresultat från samtliga RJ Program sammanfattas i en serie programskrifter.

Samhällets kunskapsförsörjning
Presentationer från forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning som finansierades av Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.