Riktlinjer

Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

RJ stödjer forskningen genom fasta, årligen återkommande, stödformer och riktade utlysningar. Forskningsansökningar bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper. RJ låter även externa sakkunniga granska ansökningar.

Det är stiftelsens styrelse som fattar beslut om forskningsanslag.

Kompetensspridningen bland forskare i styrelse och beredningsgrupper återspeglar den stora bredden i stiftelsens verksamhet. Stiftelsens styrelse består av 12 ledamöter: sex riksdagsledamöter, fyra personer från akademien och två med erfarenhet av finansförvaltning.

RJ har en unik ställning som ett allsidigt nätverk i forskarsamhället, med förgreningar både mellan olika forskningsområden och mellan forskning och andra centrala samhällsintressen.