Samverkansbidrag

För att främja forskarnas egen samverkan och forskningsförmedling har RJ beslutat att från och med 2022 ge forskare som beviljas RJ Projekt ett samverkansbidrag.  

Dessutom uppmanar RJ alla forskare som söker bidrag att planera för samverkan och forskningsförmedling i sina ansökningar, och där söka medel för samverkan utöver de 150 000 kronor som samverkansbidraget medger.

RJ Program har sedan tidigare möjlighet att initialt söka bidrag för samverkan och forskningsförmedling. RJ Program beviljar också stöd för att avsluta projektet med en sammanfattande skrift och avslutande konferens.

Samverkan definieras brett och kan exempelvis vara föreläsningsserier, filmer, poddar, utställningar. Det kan också vara samverkan i form av riktade rådgivningsinsatser till beslutsfattare eller projekt tillsammans med praktiker och/eller avnämare av forskningens resultat, samt andra insatser som syftar till att förmedla, nyttiggöra, kommunicera eller på andra sätt sprida forskning och kunskap.

Samverkansbidraget

Beviljade RJ Projekt tilldelas från och med 2022 automatiskt ett bidrag på upp till 150 000 kronor som rekvireras mot havda kostnader. I samband med rekvisitionen skickas också en kort beskrivning av insatsen till RJ:s samverkansdirektör. Samverkansbidraget går att använda i upp till 3 år efter det att projektet avslutats och påverkar inte slutrapporteringen av själva forskningsprojektet.