På gång

Bildningspodden live: Misslyckanden miljonprogrammet

30 maj 2024
18.00-19.00
Studio SN7
Stora Nygatan 7, Stockholm

Miljonprogrammet hör till den svenska välfärdsstatens mest bespottade arv. Bostadssatsningen, som under 60- och 70-talen skulle ge bättre bostäder till fler, har kritiserats för allt från segregation till dålig bostadskvalitet. Ändå var satsningen del av en socialpolitisk strävan mot ett mer demokratiskt och solidariskt samhälle. I dagens bostadsbyggande lyser alla sådana ambitioner med sin frånvaro. Hur misslyckat var egentligen miljonprogrammet? Vad kan det lära oss om det svenska 1900-talet – och om framtidens bostadspolitik? Arkitekturhistorikern Helena Mattsson och urbanforskaren Nazem Tahvilzadeh samtalar med Magnus Bremmer.

 

Bildningspodden live är en samtalsserie utifrån RJ:s årsbok på temat misslyckanden, i samarbete med Studio SN7 och Bildningspodden. 

 

Välkommen till Bildningspodden live: Misslyckanden - miljonprogrammet