RJ Flexit

2023-10-04

RJ betalar ut medel efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

RJ godtar enbart rekvisitioner som skickas av projektledare. Beloppet betalas ut till bidragsförvaltaren.

Fylla i rekvisition:

  • Logga in på samma sätt som vid ansökan.
  • Fyll i rekvisitionsblanketten:
    Rekvirera medel som motsvarar cirka sex månaders planerad förbrukning.  Samtliga fält fram till ”Ekonomisk delredovisning” måste fyllas i.
  • För att rekvirera ytterligare medel, efter projektarbetets första halvår: Redovisa det tidigare halvårets förbrukade medel i ”Ekonomisk delredovisning”.
    Kommande rekvisitioner ska följa den av RJ godkända budgeten för projektet. De får avse högst sex månaders beräknad förbrukning. Summan och delbeloppen framgår av kontraktet.
  • Spara blanketten med projektets Dnr (t.ex. FX23-0001) på datorn och skicka filen till rekvisition@rj.se.

För att RJ ska kunna betala ut medel krävs att kontraktet kommit in till RJ, underskrivet av projektledaren och bidragsförvaltaren.