Rekvisition

2021-05-05

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren. Detta gäller även vetenskaplig produktion och öppen tillgång.