Rekvisition

RJ betalar ut medel efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren. Detta gäller även vetenskaplig produktion och öppen tillgång.