Årsboken

Med årsboken vill RJ ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Varje år behandlas ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning som stiftelsen stödjer. Boken består av fristående häften som läggs samman i en årsbox. Huvudtemat följs av ett antal fördjupningar, där häftena står för sig själva men bildar också en helhet på det givna temat.

Senaste årsböckerna

 

Misslyckat?

I RJ:s årsbox 2024 tar sig forskare an en av vår tids stora frågor: misslyckanden.

Läs mer

Dödssynderna i vår tid

Avund, frosseri, girighet, högmod, kättja, lättja och vrede – vilken betydelse har de?

Läs mer

Efter digitaliseringen

Digitalisering pågår. Men vad innebär det för samhället och för människorna?

Läs mer

Orden

En bok om språkhistoria, minoritetsspråk och sambandet mellan ord och tanke.

Läs mer

Staden

Vi gräver i begreppet staden – den del av vår värld där allt fler tillbringar sin vardag.

Läs mer

Det nya Sverige

Ett land i förändring, ett Sverige med utmaningar som ingen kunde ha föreställt sig för bara 100 år sedan.

Läs mer

Musikens makt

Musiken är ett centralt inslag i mänskligt liv. I boken presenteras forskning om olika sidor av musikens makt.

Läs mer

Religion tur och retur

Temat för boken är hur människor träder in och ut ur religionen i olika tider och i olika samhällen.

Läs mer

Krig/Fred

Krig och fred är teman som återkommer i den forskning RJ har finansierat under vår drygt 50-åriga historia.

Läs mer

Tänka vidare

Årsboken uppmärksammar forskningsfinansiering och forskning om forskning.

Läs mer

Alla dessa marknader

I boken uppmärksammar vi ett allt oftare diskuterat fenomen: marknaden.

Läs mer

Läsning

Med 2013/2014 års bok tränger vi in i läsningens mysterium.

Läs mer

Tungan på vågen

Tungan på vågen: vågmästare och balanspartier.

Läs mer

Ett nordiskt rum

Ett nordiskt rum. Historiska gemenskaper från Baltikum till Barents hav.

Läs mer

Allt som tänkas kan

Allt som tänkas kan. 29 ingångar till vetenskapens villkor.

Läs mer

Samtal i rörelse

Samtal i rörelse : elva essäer om mänskliga möten och språkets kraft

Läs mer