Alla dessa marknader

I boken uppmärksammar vi ett allt oftare diskuterat fenomen: marknaden.

Varje dag kan vi i tidningarna läsa om konkurrensutsättningar, avregleringar och marknadsanpassningar. Men vad är en marknad? Hur styrs, regleras och organiseras den? Om detta skriver ett antal forskare inom allt från företagsekonomi till antropologi och historia, i ett försök att göra marknaderna omkring oss lite lättare att förstå.