Politik och samhälle

En författning i tiden

Läs boken

Grundlagsutredningen i vittnesbåset

Grundlagsutredningen i vittnesbåset

Tvåkammarriksdagen 1867-1970

Läs boken

134 dagar: Om regeringsbildningen efter valet 2018

Läs boken

Rösträttens århundrade

Läs boken

Vad staten vill. Mål och ambitioner i svensk politik

Läs boken

Civilsamhället, några forskningsfrågor

Läs boken

Självstyrelse, likvärdighet, effektivitet

Läs boken

Talmannen i den svenska riksdagen, 2003

Läs boken