Politik och samhälle

2023-06-26

Tvåkammarriksdagen 1867-1970

Läs boken

134 dagar: Om regeringsbildningen efter valet 2018

Läs boken

Rösträttens århundrade

Läs boken

UR Samtiden - Demokratin 100 år

Läs mer

Vad staten vill. Mål och ambitioner i svensk politik

Läs boken

Det civila samhället som forskningsfält

Läs boken

Självstyrelse, likvärdighet, effektivitet

Läs boken

Civilsamhället, några forskningsfrågor

Läs boken

Talmannen i den svenska riksdagen, 2003

Läs boken