RJ Infrastruktur för forskning

Stödformen RJ Infrastruktur för forskning följs upp i halvtid av beredningsgruppen.

Inför uppföljningen ombeds projektledaren skicka in ett skriftligt underlag som sedan ligger till grund för en halvtimmes lång muntlig diskussion med beredningsgruppen. Beredningsgruppen återkopplar både under mötet och senare skriftligen till projektledaren.

Fokus ligger på hur projektet har utvecklats samt eventuella förändringar.

RJ:s vd fattar efter uppföljningen ett beslut om projektet kan godkännas eller om det krävs en fördjupad uppföljning. En fördjupad uppföljning kan ytterst medföra att bidraget dras in eller minskas i omfattning.