RJ Flexit

RJ Flexit-projekt följs upp i halvtid av en särskild beredningsgrupp.

Inför uppföljningen ombeds projektledaren skicka in ett skriftligt underlag som sedan ligger till grund för en halvtimmes lång muntlig diskussion med beredningsgruppen. Beredningsgruppen återkopplar både under mötet och senare skriftligen till projektledaren.

Fokus ligger på hur har projekt utvecklats, eventuella förändringar och problem, preliminära resultat och plan för kommunikationen av kommande resultat.

RJ:s vd fattar efter uppföljningen ett beslut om projektet kan godkännas eller om det krävs en fördjupad uppföljning. En fördjupad uppföljning kan ytterst medföra att bidraget dras in eller minskas i omfattning.