Riktade insatser

Projekt beviljade inom olika riktade satsningar följs för det mesta upp i halvtid.

Inför uppföljningen ombeds projektledaren skicka in ett skriftligt underlag som sedan ligger till grund för en halvtimmes lång muntlig diskussion.

Fokus ligger på hur har projekt utvecklats, eventuella förändringar, preliminära resultat och plan för kommunikationen av kommande resultat.

RJ:s vd fattar efter uppföljningen ett beslut om projektet kan godkännas eller om det krävs en fördjupad uppföljning. En fördjupad uppföljning kan ytterst medföra att bidraget dras in eller minskas i omfattning.