Styrelse

2021-09-29

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds styrelse.

Ledamöter

Personliga suppleanter
Anders Malmberg, professor (ordf.)
RJ Program
Anne Grönlund, professor
Beredningsgrupp RJ Program
Lynn Åkesson, professor
Beredningsgrupp 4
Håkan Möller, professor
Beredningsgrupp 3
Sverker Sörlin, professor
Beredningsgrupp 4
Laura Kolbe, professor
RJ Program
Christofer Edling, professor
Beredningsgrupp 1
Camilla Serck-Hanssen, professor
Beredningsgrupp 4
Ulla Andersson (V)
Beredningsgrupp 1
Gunilla Carlsson (S)
Beredningsgrupp 3
Jennie Nilsson (S)

Niklas Karlsson (S)
Beredningsgrupp 1
Ingela Nylund Watz (S) (vice ordf.)
Beredningsgrupp RJ Program
Monica Haider (S)
Beredningsgrupp 2
Hans Rothenberg (M)
Beredningsgrupp 2
Maria Stockhaus (M)
Beredningsgrupp
RJ Infrastruktur för forskning
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Beredningsgrupp 3
Mattias Karlsson (M)
Beredningsgrupp 1
Gunilla Svantorp (S)
Beredningsgrupp 3
Pyry Niemi (S)
Beredningsgrupp
RJ Infrastruktur för forskning
Kerstin Hessius, vd  
Jan Häggström, f.d. chefsekonom   

 

Arbetsutskott

Anders Malmberg
Ingela Nylund Watz

Finanskommitté

Kerstin Hessius
Jan Häggström

Revisorer

Riksrevisionen är stiftelsens externa revisorer enligt lagen 2003-07-01 då riksdagens revisorer ersattes av Riksrevisionen. Styrelsen har i enlighet med stiftelsens stadgar utsett PwC som internrevisorer.