Styrelse

2022-11-01

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds styrelse.

Ledamöter

Personliga suppleanter
Anders Malmberg, professor (ordf.) Anne Grönlund, professor
Lynn Åkesson, professor Torsten Persson, professor
Håkan Möller, professor Sverker Sörlin, professor
Christofer Edling, professor Camilla Serck-Hanssen, professor
Dennis Dioukarev (SD) (vice ordf.) Martin Kinnunen (SD)
Hans Ekström (S)
Niklas Karlsson (S)
Gunilla Svantorp (S) Monica Haider (S)
Maria Stockhaus (M) Louise Meijer (M)
Marie-Louise Hänel Sandström (M) John Widegren (M)
Åsa Westlund (S) Hanna Westerén (S)
Tomas Eliasson, civilekonom  
Johan Bygge, civilekonom   

 

Arbetsutskott

Anders Malmberg (ordf.)
Dennis Dioukarev (vice ordf.)

Finanskommitté

Tomas Eliasson
Johan Bygge

Revisorer

Riksrevisionen är stiftelsens externa revisorer enligt lagen 2003-07-01 då riksdagens revisorer ersattes av Riksrevisionen. Styrelsen har i enlighet med stiftelsens stadgar utsett PwC som internrevisorer.