Beredningsgrupper

2022-01-20

Stiftelsens styrelse fattar beslut om forskningsanslag, men de inkomna ansökningarna bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper.

Forskarna i beredningsgrupperna utses för fyra år. Grupperna förnyas successivt genom att hälften av ledamöterna byts ut vartannat år.

Beredningsgrupp 1 (ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik med mera)

 • Karin Aggestam, statsvetenskap, Lunds universitet (ordförande)
 • Niklas Ahlgren statistik, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
 • Matti Liski, nationalekonomi, Aalto universitetet, Helsingfors
 • Hans Kjetil Lysgård, kulturgeografi/ekonomisk geografi, Universitetet i Agder
 • Martin Marcussen, statskunskap, Köpenhamns universitet
 • Halvor Mehlum, nationalekonomi, Universitetet i Oslo
 • Anna Nylund, juridik, Universitetet i Tromsö
 • Jonas Söderlund, företagsekonomi, BI Norwegian Business School, Oslo
 • Satu Teerikangas, företagsekonomi, Åbo universitet
  • Forskningssekreterare Robert Hamrén

Beredningsgrupp 2 (pedagogik, psykologi, sociologi med mera)

 • Lotta Stern, sociologi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Olavi Kangas, sociologi, Universitetet i Åbo
 • Siri Leknes, psykologi, Universitetet i Oslo
 • Anna Rotkirch, demografi, Helsingfors universitet/Befolkningsförbundet
 • Fritjof Sahlström, pedagogik, Åbo akademi
 • May-Len Skilbrei, kriminologi och rättssociologi, Universitetet i Oslo
 • Robert Zachariae, psykologi, Århus universitet
  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng

Beredningsgrupp 3 (språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria med mera)

 • Carin Franzén, litteraturvetenskap, Stockholms universitet (ordförande)
 • Hans Dam Christensen, konsthistoria, Köpenhamns universitet
 • Christer Johansson, lingvistik, Universitetet i Bergen
 • Ellen Krefting, idéhistoria, Oslo universitet
 • Nina Lager Vestberg, medie- och informationsvetenskap/visuell kultur, Norges tekniska naturvetenskapliga universitet, Trondheim
 • Unni Langås, litteraturvetenskap, Universitetet i Agder
 • Petteri Pietikäinen, idéhistoria, Uleåborg universitet
 • Tanya Karoli Christensen, nordiska språk, Köpenhamns universitet
  • Forskningssekreterare AnnaLena Hållner

Beredningsgrupp 4 (filosofi, historia religionsvetenskap, socialantropologi med mera)

 • Jenny Andersson, idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (ordförande)
 • Henrik Erdman Vigh, socialantropologi, Köpenhamns universitet
 • Björn Forsén, historia samt antikens kultur och samhällsliv, Helsingfors universitet/Finlands Athen-institut
 • Narve Fulsås, historia, Universitetet i Tromsö
 • Valdimar Tryggvi Hafstein, etnologi, Islands universitet
 • Klemens Kappel, filosofi, Köpenhamns universitet
 • Siv Ellen Kraft, religionsvetenskap, Universitetet i Tromsö
 • Anne Lene Melheim, arkeologi, Universitetet i Oslo
  • Forskningssekreterare Fredrik Persson-Lahusen

Beredningsgrupp för RJ Program

 • Anders Malmberg, kulturgeografi, Uppsala universitet (ordförande)
 • Massimo Ciaravolo, litteratur/skandinavistik, Ca’ Foscari University of Venice
 • Tim Crane, filosofi, Central European University
 • Dorthe Duncker, lingvistik, Köpenhamns universitet
 • Chris Hann, socialantropologi, Max Planck Institute for Social Anthropology
 • Lotte Hedeager, arkeologi, Universitetet i Oslo
 • Laura Kolbe, europeisk historia, Helsingfors universitet
 • Olivier Luminet, psykologi, Université catholique de Louvain
 • Lucinda Platt, sociologi, London School of Economics and Political science
 • Carsten Q. Schneider, statsvetenskap, Central European University, Budapest
 • Morten Ravn, nationalekonomi, University College London
  • Forskningssekreterare Fredrik Lundmark

Beredningsgrupp för RJ Infrastruktur för forskning

 • Mats Wiren, datorlingvistik, Stockholms universitet (ordförande)
 • Johanna Berg, Världskulturmuséerna
 • Juni Palmgren, biostatistik (Professor Emerita), Karolinska Institutet
 • Marianne Ping Huang, Aarhus universitet
 • Christian-Emil Smith Ore, digital dokumentation, Universitetet i Oslo
 • Margareta Sollenberg, freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
  • Forskningssekreterare Eva Stensköld

Beredningsgrupp för RJ Sabbatical

 • Göran Djupsund, statsvetenskap, Åbo Akademi (ordförande)
 • Brita Brenna, kulturhistoria, Universitetet i Oslo
 • Daniel Hjorth, företagsekonomi, Copenhagen Business School
 • Randi Koppen, litteraturvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Kjersti Larsen, socialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Turo-Kimmo Lehtonen, sociologi, Tammerfors universitet
 • Brit Kirsten Maehlum, språkvetenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Asbjørn Grønstad, visuell kultur, Universitetet i Bergen
 • Kristine Beate Walhovd, neuropsykologi, Universitetet i Oslo
  • Forskningssekreterare AnnaLena Hållner

Beredningsgrupp för RJ Flexit

 • Yvonne Eriksson, informationsdesign, Mälardalens universitet, Eskilstuna/Västerås (ordförande)
 • Martin Berg, medieteknik och sociologi, Malmö universitet
 • Erland Hjelmquist, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
 • Anne Jerslev, film- och medievetenskap, Köpenhamns universitet
 • Grete Rusten, geografi, Universitetet i Bergen
  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng och Robert Hamrén

Vetenskapliga kommittén (beredningsgrupp för Humboldt- och Rönnbergsstipendier)

Beredningsgruppen består av ledamöterna och suppleanter i RJ:s styrelse med särskild sakkunskap om forskning.

  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng