Beredningsgrupper

2022-01-20

Stiftelsens styrelse fattar beslut om forskningsanslag, men ansökningarna bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper.

Forskarna i beredningsgrupperna utses för fyra år. Grupperna förnyas successivt genom att hälften av ledamöterna byts ut vartannat år.

Beredningsgrupp 1 (ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik m.m.)

 • Karin Aggestam, statsvetenskap, Lunds universitet (ordförande)
 • Niklas Ahlgren, statistik, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
 • Anna Nylund, juridik, Universitetet i Bergen
 • Satu Teerikangas, företagsekonomi, Åbo universitet
 • Kurt Brekke, nationalekonomi, Norges Handelshögskola
 • Dan Kärreman, företagsekonomi, Copenhagen Business School
 • Knut Bjarne Hidle, geografi, Universitetet i Bergen
 • Aline Bütikofer, nationalekonomi, Norwegian School of Economics Bergen
 • Dorte Sindbjerg Martinsen, statsvetenskap, University of Copenhagen
  • Forskningssekreterare Robert Hamrén

Beredningsgrupp 2 (pedagogik, psykologi, sociologi m.m.)

 • Lotta Stern, sociologi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Olavi Kangas, sociologi, Universitetet i Åbo
 • Uta Sailer, psykologi, Universitetet i Oslo
 • Anna Rotkirch, demografi, Helsingfors universitet/Befolkningsförbundet
 • Petri Salo, pedagogik, Åbo akademi
 • Anniken Hagelund, Sociologi, Universitetet i Oslo
 • Robert Zachariae, psykologi, Århus universitet
  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng

Beredningsgrupp 3 (språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria m.m.)

 • Carin Franzén, litteraturvetenskap, Stockholms universitet (ordförande)
 • Hans Dam Christensen, konsthistoria, Köpenhamns universitet
 • Anne Kauppala, musikvetenskap, Sibeliusakademien, Konstuniversitetet i Helsingfors
 • Ellen Krefting, idéhistoria, Oslo universitet
 • Henrik Gustafsson, medie- och dokumentationsvetenskap, UiT Norges arktiske universitet 
 • Kristina Malmio, nordisk litteratur, Helsingfors universitet
 • Petteri Pietikäinen, idéhistoria, Uleåborg universitet
 • Tanya Karoli Christensen, nordiska språk, Köpenhamns universitet
  • Forskningssekreterare AnnaLena Hållner

Beredningsgrupp 4 (filosofi, historia religionsvetenskap, socialantropologi m.m.)

 • Staffan Carlshamre, filosofi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Camilla Brautaset, ekonomisk historia, Universitetet i Bergen
 • Narve Fulsås, historia, UiT Norges arktiske universitet
 • Valdimar Tryggvi Hafstein, etnologi, Islands universitet
 • Titus Hjelm, religionsvetenskap, Helsingfors universitet
 • Klemens Kappel, filosofi, Köpenhamns universitet
 • Anne Lene Melheim, arkeologi, Universitetet i Oslo
 • Karen Waltorp, antropologi, Köpenhamns universitet
  • Forskningssekreterare Fredrik Persson-Lahusen

Beredningsgrupp för RJ Program

 • Anders Malmberg, kulturgeografi, Uppsala universitet (ordförande)
 • Massimo Ciaravolo, litteratur/skandinavistik, Ca’ Foscari University of Venice
 • Tim Crane, filosofi, Central European University
 • Dorthe Duncker, lingvistik, Köpenhamns universitet
 • Chris Hann, socialantropologi, Max Planck Institute for Social Anthropology
 • Lotte Hedeager, arkeologi, Universitetet i Oslo
 • Eva G Heidbreder, statsvetenskap, Otto von Guericke Universität Magdeburg
 • Hazem Kandil, sociologi, University of Cambridge
 • Martin Kohlrausch, historia, University of Leuven
 • Olivier Luminet, psykologi, Université catholique de Louvain
 • Morten Ravn, nationalekonomi, University College London
  • Forskningssekreterare Fredrik Lundmark

Beredningsgrupp för RJ Sabbatical

 • Göran Djupsund, statsvetenskap, Åbo Akademi (ordförande)
 • Brita Brenna, kulturhistoria, Universitetet i Oslo
 • Daniel Hjorth, företagsekonomi, Copenhagen Business School
 • Randi Koppen, litteraturvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Kjersti Larsen, socialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Turo-Kimmo Lehtonen, sociologi, Tammerfors universitet
 • Brit Kirsten Maehlum, språkvetenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Asbjørn Grønstad, visuell kultur, Universitetet i Bergen
 • Kristine Beate Walhovd, neuropsykologi, Universitetet i Oslo
  • Forskningssekreterare AnnaLena Hållner

Beredningsgrupp för RJ Flexit

 • Yvonne Eriksson, informationsdesign, Mälardalens universitet (ordförande)
 • Martin Berg, medieteknik och sociologi, Malmö universitet
 • Erland Hjelmquist, psykologi, Göteborgs universitet
 • Anne Jerslev, film- och medievetenskap, Köpenhamns universitet
 • Grete Rusten, geografi, Universitetet i Bergen
  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng och Robert Hamrén

Beredningsgrupp för Rönnbergsstipendier

Beredningsgruppen består av ledamöterna och suppleanter i RJ:s styrelse med särskild sakkunskap om forskning.

  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng