Beredningsgrupper 2024

Stiftelsens styrelse fattar beslut om forskningsanslag, men ansökningarna bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper.

Forskarna i beredningsgrupperna utses för fyra år. Grupperna förnyas successivt genom att hälften av ledamöterna byts ut vartannat år.

Beredningsgrupp 1 (ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik m.m.)

 • Karin Aggestam, statsvetenskap, Lunds universitet (ordförande)
 • Niklas Ahlgren, statistik, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
 • Knut Bjarne Hidle, geografi, Universitetet i Bergen
 • Kurt Brekke, nationalekonomi, Norges Handelshögskola
 • Aline Bütikofer, nationalekonomi, Norwegian School of Economics Bergen
 • Dan Kärreman, företagsekonomi, Copenhagen Business School
 • Anna Nylund, juridik, Universitetet i Bergen
 • Dorte Sindbjerg Martinsen, statsvetenskap, University of Copenhagen
 • Satu Teerikangas, företagsekonomi, Åbo universitet
  • Forskningssekreterare Robert Hamrén

Beredningsgrupp 2 (pedagogik, psykologi, sociologi m.m.)

 • Lotta Stern, sociologi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Anniken Hagelund, sociologi, Universitetet i Oslo
 • Morten Axel Pedersen, antropologi och social data science, Köpenhamns universitet
 • Anna Rotkirch, demografi, Helsingfors universitet/Befolkningsförbundet
 • Uta Sailer, psykologi, Universitetet i Oslo
 • Petri Salo, pedagogik, Åbo akademi
 • Robert Zachariae, psykologi, Århus universitet
  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng

Beredningsgrupp 3 (språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria m.m.)

 • Carin Franzén, litteraturvetenskap, Stockholms universitet (ordförande)
 • Hans Dam Christensen, konsthistoria, Köpenhamns universitet
 • Henrik Gustafsson, medie- och dokumentationsvetenskap, UiT Norges arktiske universitet 
 • Anne Kauppala, musikvetenskap, Sibeliusakademien, Konstuniversitetet i Helsingfors
 • Ellen Krefting, idéhistoria, Oslo universitet
 • Kristina Malmio, nordisk litteratur, Helsingfors universitet
 • Petteri Pietikäinen, idéhistoria, Uleåborg universitet
 • Øystein Vangsnes, nordisk språkvetenskap, UiT Norges arktiske
  universitet
  • Forskningssekreterare AnnaLena Hållner

Beredningsgrupp 4 (filosofi, historia religionsvetenskap, socialantropologi m.m.)

 • Staffan Carlshamre, filosofi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Camilla Brautaset, ekonomisk historia, Universitetet i Bergen
 • Narve Fulsås, historia, UiT Norges arktiske universitet
 • Valdimar Tryggvi Hafstein, etnologi, Islands universitet
 • Titus Hjelm, religionsvetenskap, Helsingfors universitet
 • Klemens Kappel, filosofi, Köpenhamns universitet
 • Anne Lene Melheim, arkeologi, Universitetet i Oslo
 • Karen Waltorp, antropologi, Köpenhamns universitet
  • Forskningssekreterare Fredrik Persson-Lahusen

Beredningsgrupp för RJ Program

 • Anders Malmberg, kulturgeografi, Uppsala universitet (ordförande)
 • Massimo Ciaravolo, litteratur/skandinavistik, Ca’ Foscari University of Venice
 • Dorthe Duncker, lingvistik, Köpenhamns universitet
 • Chris Hann, socialantropologi, Max Planck Institute for Social Anthropology
 • Eva G Heidbreder, statsvetenskap, Otto von Guericke Universität Magdeburg
 • Ralph Hertwig, psykologi, Max Planck Institute for Human Development, Berlin
 • Hazem Kandil, sociologi, University of Cambridge
 • Martin Kohlrausch, historia, University of Leuven
 • Lucy O’Brien, filosofi, UCL, London
 • Morten Ravn, nationalekonomi, University College London
 • Anna Wessman, arkeologi, Universitetet i Bergen 
  • Forskningssekreterare Fredrik Lundmark

Beredningsgrupp för RJ Sabbatical

 • Gunilla Hermansson, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet (ordförande)
 • Brita Brenna, kulturhistoria, Universitetet i Oslo
 • Göran Djupsund, statsvetenskap, Åbo Akademi 
 • Anders Fjell, psykologi, Universitetet i Oslo
 • Birgitte Grögaard, företagsekonomi, Handelshögskolan BI, Oslo
 • Asbjørn Grønstad, visuell kultur, Universitetet i Bergen
 • Åsa Palviainen, språkvetenskap, Jyväskylä universitet
 • Dorthe Gert Simonsen, historia, Köpenhamns universitet
 • May-Len Skilbrei, kriminologi och sociologi, Universitetet i Oslo
  • Forskningssekreterare AnnaLena Hållner

Beredningsgrupp för RJ Flexit

 • Yvonne Eriksson, informationsdesign, Mälardalens universitet (ordförande)
 • Martin Berg, medieteknik och sociologi, Malmö universitet
 • Julia Korkman, psykologi, Åbo akademi
 • Grete Rusten, geografi, Universitetet i Bergen
 • Mikkel Rytter, antropologi, Århus universitet
  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng och Robert Hamrén

Beredningsgrupp för Rönnbergsstipendier

Beredningsgruppen består av ledamöterna och suppleanter i RJ:s styrelse med särskild sakkunskap om forskning.

  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng