Utvärdering

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utvärderar kontinuerligt olika delar av verksamheten.

RJ finansierar forskning inom humaniora och samhällsvetenskap av högsta vetenskapliga kvalitet. För att bibehålla den höga nivån är det viktigt att utvärdera kvaliteten i och effekterna av forskningsstödet. Vi utvärderar även för att fastställa att resultaten av forskningsstödet svarar mot stiftelsens ändamål och för att utveckla stiftelsens arbete.

Både årligt återkommande stödformer och tillfälliga satsningar utvärderas. Fonden använder interna likväl som externa experter, beroende på utvärdering anlitar stiftelsen aktörer både nationellt och internationellt.