RJ Forskningsinitiering

2021-05-05

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

 

Anslag beviljade från och med den 27 augusti 2020

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren. Rekvirera anslaget mot havda kostnader.

Fylla i rekvisition:

  1. Rekvirera anslaget efter att den planerade aktiviteten är genomförd
  2. Logga in på samma sätt som vid ansökan.
  3. Fyll i rekvisitionsblanketten.
  4. Projektledaren måste skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.

Anslag beviljade fram till den 11 juni 2020

RJ betalar ut anslag före den planerade aktiviteten.

Fylla i rekvisition:

  1. Logga in på samma sätt som vid ansökan.
  2. Fyll i rekvisitionsblanketten. Rekvirera anslaget i god tid före den planerade aktiviteten.
  3. Projektledaren måste skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.