RJ Forskningsinitiering

RJ betalar ut medel efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

 

Medel beviljade från och med den 27 augusti 2020

Projektledaren rekvirerar medel mot havda kostnader när projektet slutredovisas. Information finns på sidan för slutredovisning.

 

Medel beviljade fram till den 11 juni 2020

RJ betalar ut medel före den planerade aktiviteten.

Fylla i rekvisition:

  1. Logga in på samma sätt som vid ansökan.
  2. Fyll i rekvisitionsblanketten. Rekvirera medel i god tid före den planerade aktiviteten.
  3. Projektledaren måste skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.