RJ Forskningsinitiering

2020-01-27

Slutredovisningen ska ske senast det datum som meddelades när projektet beviljades.

Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skrivas under av projektledaren och bidragsförvaltaren.  

Den vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa mötets syfte och utfall. Den får omfatta max 2 000 tecken (inklusive blanksteg). Slutredovisningen kan skrivas på svenska eller engelska. Syftet är att ge återkoppling till kansliet.

Den ekonomiska slutredovisningen sker samtidigt. Projektledaren rekvirerar då medel mot havda kostnader.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa/rekvirera logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.