RJ Forskningsinitiering

2020-01-27

Slutredovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats.

Redovisningen ska skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av projektledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den kvalitativa slutredovisningen ska omfatta minst 2 000 och maximalt 10 000 tecken (inklusive blanksteg). Den kan göras på svenska eller engelska och syftet är ge återkoppling till kansliet.

Följande ska redovisas:

  • Nya projekt och nätverk som genererats genom projektet.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.