Plattformar

RJ stödjer ett antal plattformar för forskningskommunikation.

RJ stödjer ett antal aktiviteter som når en varierad publik med forskningskommunikation inriktad mot humaniora och samhällsvetenskap. Verksamhetsstödet beslutas oftast för treårsperioder. Vi följer upp verksamheterna årligen och gör en djupare uppföljning vart tredje år inför beslut om eventuellt fortsatt stöd.

Stödet kan inte sökas.

Aktuella plattformar

Bildningspodden, Anekdot
Podden är idag även ett digitalt bildningsmagasin som fokuserar på att låta humanvetenskapliga forskare i Sverige komma till tals. Webbplatsen Anekdot spelar en viktig roll i ett vetenskapligt ekosystem. 
Bildningspoddens webbplats

Forskning & Framsteg
FoF är sedan länge Sveriges ledande populärvetenskapliga tidskrift. Tidningen används inte bara av skolor utan också av beslutsfattare för att få en inblick i hela det vetenskapliga fältet. 
Forskning & Framstegs webbplats

Rifo
Sällskapet riksdagsmän och forskare (Rifo) verkar för dialog mellan riksdagsledamöter och forskare. Rifo aktualiserar frågor som på grund av vetenskaplig utveckling blir betydelsefulla i riksdagens arbete.
Rifos webbplats 

Vetenskap & Allmänhet
Vetenskap & Allmänhet är en samarbetspartner för dialog mellan forskare och omvärlden. De genomför en rad studier och arrangerar evenemang samt organiserar möten mellan allmänhet och forskare. 
Vetenskap & Allmänhets webbplats

Vetenskapsfestivalen, Göteborg 
Sedan 1997 har detta varit en mötesplats för kunskap och vetenskap. Ett huvudfokus för mässan är att nå den breda allmänheten och unga människor. och de erbjuder ett stort kostnadsfritt skolprogram. 
Vetenskapsfestivalens webbplats