RJ Projekt

RJ Projekt följs upp i halvtid av beredningsgrupperna.

Inför uppföljningen ombeds projektledaren skicka in ett skriftligt underlag som sedan ligger till grund för en halvtimmes lång muntlig diskussion med beredningsgruppen. Beredningsgruppen återkopplar både under mötet och senare skriftligen till projektledaren.

Fokus ligger på hur har projekt utvecklats, eventuella förändringar, preliminära resultat och plan för kommunikationen av kommande resultat.

RJ:s vd fattar efter uppföljningen ett beslut om ett RJ Projekt kan godkännas eller om det krävs en fördjupad uppföljning. En fördjupad uppföljning kan ytterst medföra att bidraget dras in eller minskas i omfattning.