Datahanteringsplan krävs

Forskare behöver skapa en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar.

Skicka inte in planen till RJ, men projektledaren och bidragsförvaltaren ansvarar genom sina underskrifter på projektets kontrakt för att en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas och att planen underhålls och följs. RJ kan också ställa frågor om planen vid projektets halvtidsuppföljning och slutredovisning.

Detta krav gäller de flesta av RJ:s återkommande stödformer – läs respektive utlysningstext för mer information.

Vi rekommenderar att forskare använder Vetenskapsrådets nationella mall för datahanteringsplaner.

För frågor kring datahantering eller vid behov av praktisk hjälp, kontakta ditt lärosäte.