Medarbetare

Verkställande direktör

VD

Marika
Hedin

08-506 264 00
Vd-assistent

Pia
Schenkmanis Rämö

08-506 264 01

Administration

Administrativ direktör

Elisabeth
Hong

08-506 264 05
Ekonomiassistent

Yvonne
Junling

08-506 264 38
Redovisningsansvarig

Anna
Mogård

08-506 264 18
Administrativ assistent

Mia
Runefelt

08-506 264 03
Back office

AnnaLena
Winberg

08-506 264 41

Finansavdelningen

Finansdirektör

Björn
Olsson

08-506 264 00
Senior portföljförvaltare

Sara
Blomstergren

08-506 264 00
Finansanalytiker

Therése
Elm

08-506 264 00
Senior portföljförvaltare

Christer
Engel

08-506 264 00
Senior portföljförvaltare

Magnus
Fröblom

08-506 264 00

Forskning och samverkan

Samverkansdirektör

Jenny
Björkman

08-506 264 33
Samverkansfrågor och kommunikationsprojekt
Forskningssekreterare

Torbjörn
Eng

08-506 264 22
Beredningsgrupp 2: psykologi, pedagogik, sociologi; RJ Flexit
Forskningssekreterare

Robert
Hamrén

08-506 264 07
Beredningsgrupp 1: ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik; RJ Flexit
Forskningssekreterare

AnnaLena
Hållner

08-506 264 08
Beredningsgrupp 3: språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria; RJ Sabbatical
Forskningssekreterare

Fredrik
Lundmark

08-506 264 21
RJ Program; Pro Futura; Global Issues
Forskningssekreterare

Fredrik
Persson-Lahusen

08-506 264 12
Beredningsgrupp 4: filosofi, historia, religionsvetenskap, socialantropologi; RJ Forskningsinitiering; Forskning om forskningsetik
Forskningssekreterare

Eva
Stensköld

08-506 264 10
RJ Infrastruktur för forskning; RJ Forskningsinitiering, Mixade metoder

Kommunikation

Kommunikationsansvarig

Hanna
Köllerström

08-506 264 35