Andra insatser

RJ genomför ibland särskilda insatser i form av utlysningar eller uppdrag.

Förutom de prioriteringar som listas i RJ:s samverkansstrategi, i form av samverkansbidrag, stödformen RJ Flexit, plattformar och årsbok, samarbetar RJ med parter som agerar utanför forskarsamhället.

Några exempel på detta samarbete: