Samhällets kunskapsförsörjning

2023-06-26

Att se på samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Läs boken

Forskningspolitiska styrmedel och deras effekter på forskningen

Läs boken

Prestationsbaserad styrning i akademin

Läs boken

Kunskapssamverkan

Läs boken

Forskningssamverkan och kommersialisering

Läs boken

Alignmentarbete

Läs boken

Berusningens politiska aritmetik

Läs boken

Evidens och socialt arbete

Läs boken