RJ Sabbatical

RJ betalar ut medel efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

Rekvirera medel efter att sabbatical-perioden är genomförd mot havda kostnader.

Fylla i rekvisition:

  1. Logga in på samma sätt som vid ansökan.
  2. Fyll i rekvisitionsblanketten.
  3. Bifoga kontoutdrag (i pdf-format) ur redovisningssystemet som styrker uppgifterna.
  4. Projektledaren måste skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.