Musikens makt

Musiken är ett centralt inslag i mänskligt liv. I boken presenteras forskning om olika sidor av musikens makt.