Läsning

Med 2013/2014 års bok tränger vi in i läsningens mysterium.

Sedan ett antal år har svenska elevers försämrade läsförmåga uppmärksammats, men i årsboken diskuteras inte bara våndor och problem förknippade med läsning, utan också läsandets stora äventyr. Här presenterar författare och forskare – zoologer, pedagoger, litteraturvetare, medievetare, språkvetare, historiker – sina rön och tankar om människan som läsare.