Samtal i rörelse

Samtal i rörelse : elva essäer om mänskliga möten och språkets kraft

Bokens essäer kretsar kring mänskliga samtal, dialoger och möten.  Åtskilligt av den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskning som genomförs med finansiering från RJ behandlar sådana teman. Fokus i denna volym ligger på förändring och omväxling, på samtal i rörelse.