Ett nordiskt rum

Ett nordiskt rum. Historiska gemenskaper från Baltikum till Barents hav.

Forskarna har undersökt den mångfald av nordiska rum som har formats och omformats under de senaste 200 åren. Texterna ger spännande exempel på att Norden inte har varit någon oföränderlig eller opåverkbar enhet.