Religion tur och retur

Temat för boken är hur människor träder in och ut ur religionen i olika tider och i olika samhällen.

Årsboken för 2017/2018 uppmärksammar forskning om religion utifrån en rad olika aspekter.