Krig/Fred

Krig och fred är teman som återkommer i den forskning RJ har finansierat under vår drygt 50-åriga historia.

Årsboken för 2016/2017 uppmärksammarden mycket framstående svenska forskningen om krig, och framför allt om fred och fredsarbete.