Sommarskola i digital humaniora

2020-01-27

Efter avslutad kurs görs en kort redovisning, i syfte att ge RJ underlag för uppföljning och utvärdering av satsningen.

Slutredovisningen ska omfatta maximalt 5 000 tecken och utvärdera sommarkursen samt vad den inneburit för deltagarens kompetens.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.