Sommarskola i digital humaniora

2018-09-03

Den som genomgått RJ:s sommarskola i digital humaniora ska efter avslutat kurs lämna in en slutredovisning. Till skillnad från andra slutredovisningar läggs den inte upp publikt. Syftet är i stället att ge RJ underlag för uppföljning och utvärdering av satsningen.

Logga in med ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord. Klicka på din ansökan och öppna ansökan under fliken Slutredovisning. Skriv i ett word-dokument och klistra in det i fältet Slutredovisning. Texten ska omfatta maximalt 5 000 tecken. Du kan skriva den på svenska eller engelska. Glöm inte att skicka in redovisningen innan du loggar ut. Denna redovisning läggs inte ut på RJ:s webbplats utan är en uppföljning av försöksverksamheten med stödformen. Har du frågor om uppföljningen hör av dig till ansvarig forskningssekreterare.

Redovisningen ska behandla upplevelsen av sommarkursen samt vad kursen inneburit för den sökandes kompetens inom fältet.