Stöd till öppen tillgång

2020-12-01

Forskare som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond ska publicera sina forskningsresultat så att de är tillgängliga för alla gratis på internet.

Du kan söka stöd till öppen tillgång från RJ om:

 • du har/har haft bidrag från RJ i stödformen RJ Projekt eller RJ Sabbatical
 • ditt bidrag beviljats till och med 2019
 • du har slutredovisat inte senare än för 5 år sedan
 • kostnaderna du söker är rimliga
 • du följer RJ:s riktlinjer för öppen tillgång.

Skicka in en ansökan i word-format till ansvarig forskningssekreterare. Ansökan ska innehålla följande:

 • Projektets diarienummer
 • Aktuell bidragsförvaltare
 • Kortfattad beskrivning av det du söker medel för (exempelvis vetenskaplig artikel, monografi)
 • Kortfattad beskrivning av hur peer review genomförs
 • Länk till/information om förlaget
 • Information om vilken licens som kommer att användas, används olika licenser (för exempelvis bilder eller text) anges detta.
 • Information om vilken typ av öppen tillgång du söker medel för (guld, grön eller hybrid).
 • Eventuell embargotid
 • Den sökta totalsumman i svenska kronor med specifikation för respektive delsumma, inklusive eventuella indirekta kostnader (uträknade enligt den modell som bidragsförvaltaren använder).

Vänligen notera:

 • För allt övrigt stöd till forskning använder vi oss av vår egen modell för att beräkna bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • RJ ersätter kostnader som du har haft.
 • Medel som beviljas ska rekvireras för att kunna betalas ut till en bidragsförvaltare.
 • Vid all publicering ska tydligt anges att stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond erhållits. Länkar till de publikationer som erhållit stöd ska skickas till RJ, vi tar ej emot fysiska exemplar.