Activities

Below you will find a list of conferences, public lectures, panel discussions and other activities connected to the programme:

 • Return on investment: Excellence & relevance in science, panel discussion with Merle Jacob at European Forum AlpbachAugust28 2020 (more info)
 • Kampen om kunskap? Strategier för samverkan, digital seminar at Ideell Arena och Vetenskap & Allmänhet with Anna Jonsson, June 3 2020
 • Samverkan och kampen om kunskap, talk with Maria Grafström at Misum, Handelshögskolan, Stockholm February 14 2020
 • Samverkan och kampen om kunskap, talk with Anna Jonsson at UniLinks board meeting, KTH, Stockholm January 21 2020
 • Outreach and collaboration - for whom and for what purpose, lecture and workshop with Anna Jonsson & Maria Grafström at Umeå University, October 24 2019
 • Kampen om kunskap: Akademi och praktik, booklaunch and talk with Anna Jonsson, Axel Brechensbauer, Maria Grafström & Mikael Klintman, Score, Stockholm, October 22 oktober 2019 (more info)
 • Från samtal till samverkan, contribution by Anna Jonsson at VA-dagen, Stockholm, October 8 2019 (programme)
 • Kampen om kunskap: Akademi och praktik, talk and book presentation by Anna Jonsson & Axel Brechensbauer at the Swedish Bookfair, Gothenburg, September 27 2019
 • Interruptions and Facilitations - Moving Knowledge between Different Contexts, closed panel with Jenny Gleisner, Hannah Grankvist, Corinna Kruse, Helena Bergman, Johan Edman & Lena Eriksson at 4S Conference, New Orleans, September 4-7 2019 (more info)
 • Intermediary Organizations in the Game of Open Access: Three Functions of Transnational Field Governancepresentation by Marta Reuter, Daniel Semper och Filip Wijkström vid EGOS (European Group for Organization Studies) i Edinburgh, July 4-6 2019
 • Civilsamhällsmingel i Ideella trädgården, panel discussion with Anna Jonsson, Almedalen June 2 2019 (more info)
 • Vetenskap & Allmänhets Kunskapskiosk, talk with Anna Jonsson, Almedalen den 1 juni 2019 (more info)
 • Forskning och narkotikapolitik - fallet skaderedutkion. Presentation by Lena Eriksson at Forte Talks, Stockholm march 27 2019 (programme)
 • Hur blir vetenskaplig kunskap praktik? Presentation by Jenny Gleisner, Hannah Granström & Corinna Kruse at Forte Talks, Stockholm march 26 2019 (programme)
 • Annual programme conference Long-Term Provision of Knowledge, Saltsjöbaden June 3-4 2019
 • Transnationella intermediärer och Open Access-frågan, presentation by Filip Wijkström for the libary staff at Stockholm School of Economics, May 16 2019
 • Elite engineering research and global business: A particular focus upon Industrial PhD students. Presentation by Maureen McKelvey at WASP, the Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program. Stockholm January 31 2019
 • Näringslivssamverkan och prestationsbaserad resurstilldelning inom akademien - framgångsrecept eller fälla?, lunch seminar with Anders Broström & Maureen McKelvey in the Swedish Parliament, Stockholm January 16 2019
 • Samverkan - ’verk' eller ’värk’?, presentation at the workshop Kan man bedriva samverkan kritiskt, och i så fall hur?, Lund December 18 2018 (programme)
 • Vad ska vi börja med och sluta med för att främja samverkan? panel discussion with Anna Jonsson at Forum Tillit Samverkan, Stockholm December 11 december 2018
 • Internationella forskningspolitiska trender och deras betydelse för Sverige, lunch seminar with Merle Jacob & Filip Wijkström in the Swedish parliament, Stockholm November 28 2018 (programme)
 • Oslipat pratar om knark, Johan Edman & Lena Eriksson at the Stand up Comedy-club Oslipat, Uppsala November 21 2018
 • Kvinnors (och mäns) historia och genushistoria i (populär)vetenskapen, lecture by Helena Bergman at De svenska historiedagarna, Visby October 2018
 • Dödliga dogmer eller välgörande vetenskap? Om Svensk narkotika- och alkoholpolitik, lecture by Johan Edman at the swedish Book fair, Gothenburg September 21 september 2018 (video)
 • Narkotikafrågor och kunskapsbas i Stockholms stadsfullmäktige, presentation by Lena Eriksson at Sonad (Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning), Stockholm September 17-18 2018
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv på vården, presentation by Jenny Gleisner hos Sectra, Linköping September 17 2018
 • University & Society: the knowledge economy and its impact on universities in terms of internal organization, relations to firms, and public policy, international workshop organized by Maureen McKelvey, Guido Buensdorf & Ethan Gifford, Gothenburg September 3 2018
 • Beyond Boundary Objects and Immutable Mobiles – New Way of
  Thinking about the Movement of Knowledge, panel organized by Jenny Gleisner, Hannah Grankvist & Corinna Kruse at Society for Social Studies of Science (4S), Sydney August 29 - September 1 2018
 • Vetenskaplig auktoritet och svensk alkoholforskning, 1940–1960-tal, presentation by Helena Bergman at Nationella STN-dagarna, Uppsala August 30-31 2018
 • New science: Drug research and social medicine in the 1960s, paper-presentation by Lena Eriksson at Nadra (Nordic alcohol and drug researchers’ assembly), Oslo August 29-31 2018
 • Governing a Transnational Field: Civil Society Organizations as Intermediaries in Global University Governance, presentation by Marta Reuter, Achim Oberg and Filip Wijkström at ISTR (International Society for Third Sector Research), Amsterdam, July 10-13 2018
 • Vetenskapens osynliga män – vetenskaplig maskulinitet och svensk
  alkoholforskning, 1940–1960-tal, presentation by Helena Bergman at Nordiska kvinno- och genushistorikermötet, Uleåborg June 7–9 2018
 • Annual programme conference Long-Term Provision of Knowledge (on research communication and impact), Lidingö May 30-31 2018
 • Samverkan - ord eller praktik, seminar with Anna Jonsson (and others) at IVA May 23 2018 (programme)
 • Alkoholforskning i välfärdsstaten tjänst: Vetenskapligt och politiskt gränsarbete, presentation by Helena Bergman at Genushistoriens dag , Stockholm April 24 2018
 • Samverkan bortom torghandel och elfenbenstorn, lecture by Anna Jonsson at Nätverket för samverkansforskning i Stockholm 24 april 2018 (programme)
 • Forskningsbaserat beslutsfattande inom social- och alkoholpolitik, lunch seminar with Helena Bergman & Anders Bergmark in the Swedish parliament April 11 2018 (programme)
 • Real life laboratories: The Knowledge-base of Swedish alcohol and substance (ab)use research and policy in the 1960s, panel with Helena Bergman & Lena Eriksson at ESSHC (European Social Science History Conference) April 4-7 2018
 • Performance-based governance in academia: its impact on the training of junior researchers, seminar with Anders Broström & Lars Geschwind at KTH March 7 2018
 • Forskningsbaserat beslutsfattande - är det möjligt?lunch seminar with Anna Jonsson och Corinna Kruse in the Swedish parliament, January 24 2018 (programme)
 • Annual programme conference Long-Term Provision of Knowledge, Saltsjöbaden November 15-16 2017
 • Knowledge, values and needle exchange programs in Sweden, paper-presentation by Lena Eriksson at Lisbon Addictions, Lisbon  October 24-26 2017
 • Vetenskap och kunskap i praktiken, lecture by Anna Jonsson at Region Skåne October 24 2017
 • Samverkan i ropet: En diskussion om att verka och veta tillsammans, panel discussion arranged by Anna Jonsson och Maria Grafström at Företagsekonomiska ämneskonferensen, Malmö October 18 2017 (programme)
 • Samverkan i ropet: Hur förväntas vi nå ut med vår forskning, lecture by Anna Jonsson at Academic skills, Lund October 17 2017 (program)
 • Deciphering the New Challenges to Universities, international conference arranged by Maureen McKelvey, Gothenburg September 11-13 2017 (news)(news)
 • The The Impact of STI-Policies on the Organization and Production of Knowledge, track at Eu-SPRI 2017 arranged by Merle Jacob, Vienna June 7-9 2017 (programme)
 • Alcohol Consumption as a Public Health Problem 1885–1992, presentation by Johan Edman at The Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society, Sheffield June 7 2017
 • The needle exchange debate in Stockholm City Council and Swedish Parliament during the 21st century, paper-presentation by Lena Eriksson at ISSDP (The International Society for the Study of Drug Policy), Århus May 17-19 2017
 • Vetenskap och kunskap i praktiken, lecture and panel discussion arranged by Anna Jonsson, Lund April 3 2017 (video)
 • Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? project presentation by Helena Bergman & Johan Edman at "Kunskap, organisation, makt", Uppsala December 12 2016 (programme)
 • Globalising practices in the governance of higher education and research, international workshop arranged by Merle Jacob, Strasbourg November 24-25 2016 (programme)
 • From best practice to national prestige? Welfare research and the knowledge-base of Swedish alcohol policy 1911–2009, keynote by Johan Edman at Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly, Helsinki August 31 2016
 • Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap?, presentation by Lena Eriksson at Sonad (Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning), Gothenburg May 16-17 2016
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv på vården, presentation by Jenny Gleisner at Kvinnokliniken, Ryhovs sjukhus Januar 20 2016