Aktiviteter

Här nedan listas ett urval av konferenser, föredrag, panelsamtal och andra aktiviteter inom ramen för Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning:

 • Return on investment: Excellence & relevance in science, panelsamtal med Merle Jacob vid European Forum Alpbach, 28 augusti 2020 (mer info)
 • Kampen om kunskap? Strategier för samverkan, digitalt seminarium hos Ideell Arena och Vetenskap & Allmänhet med Anna Jonsson, 3 juni 2020
 • Samverkan och kampen om kunskap, samtal med Maria Grafström hos Misum, Handelshögskolan, Stockholm den 14 februari 2020
 • Samverkan och kampen om kunskap, samtal med Anna Jonsson vid UniLinks styrelsemöte, KTH, Stockholm den 21 januari 2020.

 • Outreach and collaboration - for whom and for what purpose, föreläsning och workshop med Anna Jonsson & Maria Grafström på Företagarforskarskolan, Umeå universitet, 24 oktober 2019
 • Kampen om kunskap: Akademi och praktik, boksläpp och panelsamtal med Anna Jonsson, Axel Brechensbauer, Maria Grafström & Mikael Klintman, Score, Stockholm, 22 oktober 2019 (mer info)
 • Från samtal till samverkan, medverkan av Anna Jonsson i VA-dagen, Stockholm, 8 oktober 2019 (program)
 • Kampen om kunskap: Akademi och praktik, samtal och bokpresentation på flera scener av Anna Jonsson & Axel Brechensbauer vid Bokmässan, Göteborg, 27 september 2019
 • Interruptions and Facilitations - Moving Knowledge between Different Contexts, panel med Jenny Gleisner, Hannah Grankvist, Corinna Kruse, Helena Bergman, Johan Edman & Lena Eriksson på 4S Conference, New Orleans, 4-7 september 2019 (mer info)
 • Intermediary Organizations in the Game of Open Access: Three Functions of Transnational Field Governance, presentation av Marta Reuter, Daniel Semper och Filip Wijkström vid EGOS (European Group for Organization Studies) i Edinburgh, 4-6 juli 2019
 • Civilsamhällsmingel i Ideella trädgården, samtal med Anna Jonsson, Almedalen den 2 juni 2019 (mer info)
 • Vetenskap & Allmänhets Kunskapskiosk, samtal med Anna Jonsson, Almedalen den 1 juni 2019 (mer info)
 • Programkonferens Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning, Saltsjöbaden 3-4 juni 2019
 • Transnationella intermediärer och Open Access-frågan, presentation av Filip Wijkström för bibliotekspersonalen på Handelshögskolan i Stockholm, 16 maj 2019
 • Forskning och narkotikapolitik - fallet skaderedutkion Vetenskapligt samtal med Lena Eriksson vid Forte Talks i Stockholm den 27 mars (program)
 • Hur blir vetenskaplig kunskap praktik? Vetenskapligt samtal med Jenny Gleisner, Hannah Granström & Corinna Kruse vid Forte Talks i Stockholm den 26 mars (program)
 • Elite engineering research and global business: A particular focus upon Industrial PhD students. Presentation av Maureen McKelvey at WASP, the Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program. Stockholm den 31 januari 2019
 • Näringslivssamverkan och prestationsbaserad resurstilldelning inom akademien - framgångsrecept eller fälla?, lunchseminarium med Anders Broström & Maureen McKelvey (i samarbete med RIFO) i riksdagen den 16 januari 2019 (program)
 • Samverkan - ’verk' eller ’värk’?, presentation av Anna Jonsson vid workshopen Kan man bedriva samverkan kritiskt, och i så fall hur? i Lund den 18 december (program)
 • Vad ska vi börja med och sluta med för att främja samverkan? panelsamtal med Anna Jonsson vid Forum Tillit Samverkan i Stockholm den 11 december (websändning)
 • Internationella forskningspolitiska trender och deras betydelse för Sverige, lunchseminarium med Merle Jacob & Filip Wijkström (i samarbete med RIFO) i riksdagen den 28 november 2018 (program)
 • Oslipat pratar om knark, Johan Edman & Lena Eriksson medverkar hos humorklubben Oslipat i Uppsala 21 november 2018
 • Kvinnors (och mäns) historia och genushistoria i (populär)vetenskapen, föredrag av Helena Bergman vid De svenska historiedagarna i Visby 7-8 oktober 2018
 • Dödliga dogmer eller välgörande vetenskap? Om Svensk narkotika- och alkoholpolitik, föredrag av Johan Edman vid Forskartorget/Bokmässan i Göteborg 21 september 2018 (video)
 • Narkotikafrågor och kunskapsbas i Stockholms stadsfullmäktige, presentation av Lena Eriksson vid Sonad (Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning) i Stockholm 17-18 september 2018
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv på vården, presentation av Jenny Gleisner hos Sectra i Linköping 17 september 2018
 • University & Society: the knowledge economy and its impact on universities in terms of internal organization, relations to firms, and public policy, internationell workshop organiserad av Maureen McKelvey, Guido Buensdorf & Ethan Gifford i Göteborg 3 september 2018
 • Beyond Boundary Objects and Immutable Mobiles – New Way of
  Thinking about the Movement of Knowledge, panel arrangerad av Jenny Gleisner, Hannah Grankvist & Corinna Kruse vid Society for Social Studies of Science (4S), Sydney 29 augusti - 1 september 2018
 • Vetenskaplig auktoritet och svensk alkoholforskning, 1940–1960-tal, presentation av Helena Bergman vid Nationella STN-dagarna i Uppsala 30-31 augusti 2018
 • New science: Drug research and social medicine in the 1960s, paper-presentation av Lena Eriksson vid Nadra (Nordic alcohol and drug researchers’ assembly) i Oslo 29-31 augusti 2018
 • Governing a Transnational Field: Civil Society Organizations as Intermediaries in Global University Governance, presentation av Marta Reuter, Achim Oberg och Filip Wijkström vid ISTR (International Society for Third Sector Research) i Amsterdam, 10-13 juli 2018
 • Vetenskapens osynliga män – vetenskaplig maskulinitet och svensk
  alkoholforskning, 1940–1960-tal, presentation av Helena Bergman vid Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Uleåborg 7–9 juni 2018
 • Programkonferens Samällets långsiktiga kunskapsförsörjning (tema: forskningskommunikation och policyrelevans), Lidingö 30-31 maj 2018
 • Samverkan - ord eller praktik, seminarium med Anna Jonsson (med flera) vid IVA 23 maj 2018 (program)
 • Samverkan bortom torghandel och elfenbenstorn, presentation av Anna Jonsson vid Nätverket för samverkansforskning i Stockholm 24 april 2018 (program)
 • Alkoholforskning i välfärdsstatens tjänst: Vetenskapligt och politiskt gränsarbete, presentation av Helena Bergman vid Genushistoriens dag i Stockholm 24 april 2018
 • Forskningsbaserat beslutsfattande inom social- och alkoholpolitik, lunchseminarium med Helena Bergman & Anders Bergmark (i samarbete med RIFO) i riksdagen 11 april 2018 (program)
 • Real life laboratories: The Knowledge-base of Swedish alcohol and substance (ab)use research and policy in the 1960s, session med Helena Bergman & Lena Eriksson vid ESSHC (European Social Science History Conference) 4-7 april 2018
 • Performance-based governance in academia: its impact on the training of junior researchers, seminarium med Anders Broström & Lars Geschwind (i samarbete med KTH:s doktorandförening) vid KTH 7 mars 2018
 • Forskningsbaserat beslutsfattande - är det möjligt?, lunchseminarium med Anna Jonsson och Corinna Kruse (i samarbete med RIFO) i riksdagen 24 januari 2018 (program)
 • Programkonferens Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning, Saltsjöbaden 15-16 november 2017 (nyhet)
 • Knowledge, values and needle exchange programs in Sweden, paper-presentation av Lena Eriksson vid Lisbon Addictions i Lissabon  24-26 2017
 • Vetenskap och kunskap i praktiken, föredrag av Anna Jonsson hos Region Skåne 24 oktober 2017
 • Samverkan i ropet: En diskussion om att verka och veta tillsammans, panelsamtal arrangerat av Anna Jonsson och Maria Grafström vid Företagsekonomiska ämneskonferensen i Malmö 18 oktober 2017 (program)
 • Samverkan i ropet: Hur förväntas vi nå ut med vår forskning, föredrag av Anna Jonsson vid symposiet Academic skills i Lund 17 oktober 2017 (program)
 • Deciphering the New Challenges to Universities, internationell konferens arrangerad av Maureen McKelvey i Göteborg 11-13 september 2017 (nyhet)(nyhet)
 • Scientific state or state science? The knowledge-base of Swedish welfare research and welfare policy 1911–2015, session med Johan Edman & Lena Eriksson vid Nordisk Historikermøde i Ålborg 16 augusti 2018
 • The The Impact of STI-Policies on the Organization and Production of Knowledge, konferensspår vid Eu-SPRI 2017 arrangerat av Merle Jacob i Wien 7-9 juni 2017 (program)
 • Alcohol Consumption as a Public Health Problem 1885–1992, presentation av Johan Edman vid The Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society i Sheffield 7 juni 2017
 • The needle exchange debate in Stockholm City Council and Swedish Parliament during the 21st century, paper-presentation av Lena Eriksson vid ISSDP (The International Society for the Study of Drug Policy) i Århus 17-19 maj 2017
 • Vetenskap och kunskap i praktiken, föreläsning och panelsamtal arrangerat av Anna Jonsson i Lund 3 april 2017 (video)
 • Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? projektpresentation av Helena Bergman & Johan Edman vid "Kunskap, organisation, makt" i Uppsala 12 december 2016 (program)
 • Globalising practices in the governance of higher education and research, internationell workshop arrangerad av Merle Jacob i Strasbourg 24-25 november 2016 (program)
 • From best practice to national prestige? Welfare research and the
  knowledge-base of Swedish alcohol policy 1911–2009, keynote av Johan Edman vid Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly i Helsingfors 31 augusti 2016
 • Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap?, presentation av Lena Eriksson vid Sonad (Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning)
  i Göteborg 16-17 maj 2016
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv på vården, presentation av Jenny Gleisner vid Kvinnokliniken, Ryhovs sjukhus 20 januari 2016