Global Issues - Integrating Different Perspectives

2019-02-12

Globala frågor kräver globala lösningar. Global Issues är RJ satsning på forskning med utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål som görs i samarbete med en rad internationella finansiärer.

I samarbete med bland annat Volkswagenstiftung och Wellcome Trust utlyser RJ medel till forskning om globala frågor. Utlysningen syftar till att möjliggöra internationellt forskningssamarbete och därmed generera nya instikter kring understuderade frågor med global relevans.

Satsningen kommer att ha olika temat över åren, men anknyta till FN:s globala utvecklingsmål (de så kallade Sustainable Development Goals). Ett krav för de som söker är att forskningen bygger på samarbete mellan forskare i olika delar av världen som vanligen inte samarbetar.