Daniel Solling

Digitalisering och katalogisering av stambokssamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek

Syftet med projektet är att digitalisera och katalogisera den stambokssamling som finns vid Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Katalogen kommer att tillgängliggöras dels digitalt på Internet dels som tryckt bok. Stamböcker är ett slags vänskapsalbum som främst fördes av studenter och senare även av andra från 1500-talet och framåt. I en stambok samlade man på bidrag, s.k. tillskrifter, från vänner och bekanta. Tillskrifterna består oftast av ett citat eller tänkespråk och en dedikation med uppgift om plats och datum för nedtecknandet samt nedtecknarens underskrift. Härigenom ger stamböcker unika inblickar i kulturell utveckling över tid och genom att följa inläggen i olika stamböcker kan de viktiga sociala nätverk som uppstod i Europa under dessa århundraden analyseras. Stamböckerna vid UUB har ett stort kulturhistoriskt värde och i samlingen finns bl.a. Carl Peter Thunbergs och Albert Engströms stamböcker samt tillskrifter från bl.a. Carl von Linné, H.C. Andersen, Alexander von Humboldt och Isaac Newton. En digitalisering och katalogisering enligt internationella standarder skulle möjliggöra ny nationell och internationell forskning på materialet. I dagsläget föreligger en maskinskriven förteckning över stamböckerna vid UUB. Den planerade katalogen blir fullt sökbar och fritt tillgänglig i UUB:s digitala plattfort Alvin och kataloginformationen länkas till de digitaliserade bilderna.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitetsbibliotek
Diarienummer
IN14-0044:1
Summa
SEK 3 795 000,00
Stödform
Infrastruktur för forskning
Ämne
Övrig annan humaniora
År
2014