Vaike Fors

Känna, forma, dela: att mäta och föreställa kroppen i en medialiserad värld.

Avsikten med detta projekt är att utveckla ny kunskap om hur människors upplevelser av sin kropp förändras när de använder olika kroppsliga bevakningsteknologier i vardagslivet och hur föreställningar om deras framtida liv grundläggs genom denna sammanvävning av kropp och teknologi. Teknologier av detta slag mäter och ger information om allt från hur fort en person springer till hur pass god kvalitet hans eller hennes sömn har. Projektet söker kunskap om hur kroppen har kommit att framstå som ett mätbart objekt och vilken betydelse utvecklingen av digitala kroppsbevakningsteknologier har haft för denna förståelse av kroppen. Studien kretsar kring tre huvudsakliga frågeställningar: 1) Hur har historiskt grundade kroppsliga praktiker och rutiner lagt grunden för hur samtida kroppsbevakningsteknologier används? 2) Hur formges kroppsbevakningsteknologier och deras mjukvara av designers och utvecklare med hänsyn till deras erfarenhet av och föreställning om det historiska, nutida och framtida självet och kroppen? 3) Hur påverkas både nybörjare och avancerade användares upplevelser av sina kroppar av användandet av kroppsbevakningsteknologier? För att studera nutida aspekter av dessa kroppsbevakningspraktiker kommer vi att fokusera på såväl mjukvaruutveckling och avancerade användare och nybörjare inom "Quantified Self"-rörelsen.
Anslagsförvaltare
Högskolan i Halmstad
Diarienummer
P14-0367:1
Summa
SEK 5 711 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Kulturstudier
År
2014