Terje Falck-Ytter

TIDIG UTVECKLING HOS SPÄDBARN MED RISK FÖR AUTISM OCH ADHD: EN LONGITUDINELL STUDIE MED FOKUS PÅ DIVERGENTA OCH KONVERGENTA MEKANISMER

Autism och Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är vanligt förekommande utvecklingsrelaterade funktionshinder som är förknippade med lidande och stora kostnader för samhället. I nuläget finns ingen bot, och kunskapsbrist kring orsaker har resulterat i ofokuserad behandlingsforskning. Inom utvecklingspsykologin har vi en unik möjlighet att belysa processer som föregår beteendesymptomen, och kan därigenom bana väg för nya tidiga riktade behandlingsinsatser. Informativa kohorter - småsyskon till barn med autism eller ADHD diagnos - kommer studeras longitudinellt under spädbarnstiden. Vi förväntar oss att tidiga uppmärksamhetsproblem kommer att predicera risk för utveckling av autism så väl som ADHD, men också att kunna identifiera tidiga tecken som är diagnos-specifika. Syskonstudien kommer att kombineras med en studie av fem månader gamla tvillingar, för att undersöka betydelsen av arv och miljö för tidiga utvecklingsprocesser som tros vara knutna till autism eller ADHD. Programmet spänner över humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa samt teknikvetenskap och inkluderar experter från svenska och utländska lärosäten. Det är ett ambitiöst program, men eftersom det tar avstamp i befintlig infrastruktur och pågående projekt, är det fullt genomförbart. Programmet kommer att bidra till utvecklingspsykologisk teoribildning beträffande typisk och avvikande utveckling, och kan påskynda tidig screening och behandling.
Anslagsförvaltare
Karolinska Institutet
Diarienummer
NHS14-1802:1
Summa
SEK 10 636 000,00
Stödform
Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap
Ämne
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
År
2015