Astrid Ogilvie

Förändringens reflektioner: Naturen i litterära och historiska källor från Island ca. 800 till 1800

Island är välkänt för sin rika litterära tradition, med en stor mängd skrivna verk som omfattar många olika genrer, från de berömda Islänningasagorna till otaliga andra texter av stort värde. Dessa dokument innehåller mycket information om naturens värld (t ex berättelser om vulkanutbrott, glaciärers tillväxt och utbredning, störtfloder, extrema vintrar, svåra stormar och farlig havsis), en miljö präglad av snabba och oförutsägbara förändringar med stora potentiella samhällsproblem som följd. Projektet syftar till en systematisk analys av väder, klimat och annan information om naturmiljön i isländsk litteratur, såsom historiografiska, litterära och normativa dokument från tidig medeltid till omkring år 1800. Miljökatastrofer, extrema händelser och människors anpassning till förändringar i livsmiljön i det förgångna kan ge värdefulla referenspunkter för nutida och framtida socioekologiska förändringar. Forskningsfrågorna berör lokal miljömedvetenhet och dess utveckling och spridning, uppkomsten av lokala ideologier om naturen och miljön, resursanvändningssystemens utveckling, och hur operativa uppfattningar om relationen människa-natur har påverkat samhälleliga strukturer och rörelser. Projektet är också viktigt för att det belyser pågående arbeten om Islands miljöhistoria. Det kommer även att kunna lägga grunden för ett större forskningsprogram med liknande fokus men utvidgat till hela den nordatlantiska regionen.
Anslagsförvaltare
Sigtunastiftelsen
Diarienummer
P16-0605:1
Summa
SEK 6 720 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Historia
År
2016