Annika Larsson

Viking Couture; Publik arena för forskning, dialog och kommunikation

Historieintresset är stort i vår del av världen. Ändå har vetenskapliga resultat från historierelaterade discipliner svårt att vinna gehör. Kulturarvet tillhör alla, och det finns ett myller av genrer som hävdar tolkningsföreträde för en historieskrivning som på olika sätt ges utlopp för. Hur kan kulturarvsrelaterade forskningsresultat komma samhället tillgodo på ett vetenskapligt men ändå tilltalande sätt? Forskning bör, för att beröra och påverka, inkludera och kommunicera med det omgivande samhället.

Projektet innebär samverkan mellan forskare i textil arkeologi vid Uppsala universitet, etablerade slöjdare och textilkonstnärer, samt en museal utställningsarena. Syftet är att levandegöra forskningsprocesser och resultat i en, mellan forskare och allmänhet, interaktiv utställning kring en historisk företeelse med stort allmänintresse - nämligen vikingatiden och vikingatida dräkt. En ceremoniell dräkt för kvinnor, "Viking Couture", är i dialogens fokus.

Projektet ifrågasätter, genom dräkten, myter om genus och sociala roller, estetik och nationell identitet under vikingatiden. Stor del av Skandinaviens vikingatida textilfynd har sitt ursprung i samma områden som dagens flyktingströmmar från Mellanöstern, vilket gör sig tydligt gällande i hos oss ännu levande slöjd- och hantverkstraditioner. Utställningen är viktig för ökad förståelse av komplexa historiska skeenden, och har dessutom hög relevans för integration samt för att motverka främlingsfientliga strömningar.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
KOM16-1278:1
Summa
SEK 450 000,00
Stödform
Kommunikationsprojekt I
Ämne
Arkeologi
År
2016