Peter Sjökvist

Biblioteket vid Leufstabruk

Projektet The Library of Leufstabruk är ett samarbete mellan Uppsala universitetsbibliotek och De Koninklijke Bibliotheek, Nationalbiblioteket i Nederländerna, i Haag. Projektet avser en av Sveriges mest välbevarade och understuderade kulturarvsskatter: brukspatronen och entomologen Charles De Geers (1720–1778) och dennes son politikern Charles De Geers (1747–1805) boksamling på Leufstabruk. Biblioteket står än idag till största delen kvar i sin känsliga men utsökta och unika ursprungliga miljö. Det är tillgängligt för forskning och visningar i begränsad mån. En tryckt katalog från 1907 är den förteckning som finns. Föreliggande projekt avser att arbeta för ett utförligt tillgängliggörande av bibliotekets boksamling i fyra steg: en heltäckande förteckning av metadata i moderna databaser såsom LIBRIS, sammankoppling av data mellan relevanta databaser såsom LIBRIS och holländska Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN), utförlig registrering av provenienser och exemplarspecifik information i fall av särskilt intresse i databasen ProBok, samt full digitalisering av exemplar från tidigare obelagda editioner med lagring i Alvin. Med dessa insatser, med tydliga ändamålsenliga och effektiva anpassningar efter de särskilda bokhistoriska värdena i respektive fall, kan tillgången till och kännedomen om det betydande internationella materialet i Leufstabiblioteket och dess historik vidgas väsentligt för forskningen nationellt och internationellt.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
IN17-0076:1
Summa
SEK 1 890 000,00
Stödform
Infrastruktur för forskning
Ämne
Övrig annan humaniora
År
2017